Kraft og energi

Kraftsektoren i Norge har gjennomgått store endringer de senere år, med svingende priser, vekslende politiske reguleringer og store investeringer i blant annetKraftsektoren i Norge har gjennomgått store endringer de senere år, med svingende priser, vekslende politiske reguleringer og store investeringer i blant annet ...

Miljø

Miljødimensjonen av økonomisk utvikling blir viktigere og viktigere. Vista Analyses medarbeidere er i front når det gjelder å integrere miljøverdier i økonomiskeMiljødimensjonen av økonomisk utvikling blir viktigere og viktigere. Vista Analyses medarbeidere er i front når det gjelder å integrere miljøverdier i økonomiske ...

Samferdsel

Samferdselssektoren er i endring som følge av miljøkrav på den ene siden og den økende befolkningens og næringslivets krav til fremkommelighet på den annen side.Samferdselssektoren er i endring som følge av miljøkrav på den ene siden og den økende befolkningens og næringslivets krav til fremkommelighet på den annen side. ...

Velferd

Velferdssektoren er landets største sektor målt i sysselsetting. Vista Analyse har arbeidet med prosjekter for og om velferdssektoren i mange år, og vår prosjektliste erVelferdssektoren er landets største sektor målt i sysselsetting. Vista Analyse har arbeidet med prosjekter for og om velferdssektoren i mange år, og vår prosjektliste er ...

Eiendom, bygg og anlegg

Eiendom, bygg og anlegg er tunge økonomiske sektorer med implikasjoner for byutvikling, bosettingsmønster, boliger og næringsutvikling, klima og miljø. Byggsektoren erEiendom, bygg og anlegg er tunge økonomiske sektorer med implikasjoner for byutvikling, bosettingsmønster, boliger og næringsutvikling, klima og miljø. Byggsektoren er ...

Fiskeri og havbruk

Oppdrettsnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer. Vista Analyse leverer samfunnsøkonomiske analyser av næringens vekstpotensial, dens investeringsbehov, densOppdrettsnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer. Vista Analyse leverer samfunnsøkonomiske analyser av næringens vekstpotensial, dens investeringsbehov, dens ...

Service og handel

Varehandel og lokalisering av handel er gjenstand for statlige planbestemmelser som også er nedfelt i bestemmelser på lavere geografiske nivåer. Det knytter seg storeVarehandel og lokalisering av handel er gjenstand for statlige planbestemmelser som også er nedfelt i bestemmelser på lavere geografiske nivåer. Det knytter seg store ...

IKT og digitalisering

Bruken av IKT og digitaliseringen av samfunnet er i ferd med å transformere både samfunn og økonomi. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkleBruken av IKT og digitaliseringen av samfunnet er i ferd med å transformere både samfunn og økonomi. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle ...

Klima og det grønne skiftet

Det er allmenn enighet om at Norge sammen med resten av verden i de kommende tiår må gjennomgå et grønt skifte. For Norge kan utfordringen bliDet er allmenn enighet om at Norge sammen med resten av verden i de kommende tiår må gjennomgå et grønt skifte. For Norge kan utfordringen bli ...

Kultur og kreative næringer

Kultur og kulturtilbud er en viktig del av våre liv. Kreative næringer inklusive media og nett er blant landets raskest voksende. Vista Analyse følger problemstillingene iKultur og kulturtilbud er en viktig del av våre liv. Kreative næringer inklusive media og nett er blant landets raskest voksende. Vista Analyse følger problemstillingene i ...

Landbruk

Landbruk og matsektoren er viktige næringer i et regionalt og sikkerhetsmessig perspektiv, med store utfordringer og store muligheter. Vista Analyse evaluerer støLandbruk og matsektoren er viktige næringer i et regionalt og sikkerhetsmessig perspektiv, med store utfordringer og store muligheter. Vista Analyse evaluerer stø ...

Olje og gass

Olje og gass er Norges økonomisk sett viktigste næring, men står overfor endringer. Det er avgjørende å forvalte olje- og gassressursene på en optimal måte på kort ogOlje og gass er Norges økonomisk sett viktigste næring, men står overfor endringer. Det er avgjørende å forvalte olje- og gassressursene på en optimal måte på kort og ...

Lokal og regional utvikling

Regional utvikling, kommune- og fylkesstruktur er viktige tema i tiden. Vista Analyse har bred erfaring med å analysere regional utvikling, by- og tettstedsutvikling, ogRegional utvikling, kommune- og fylkesstruktur er viktige tema i tiden. Vista Analyse har bred erfaring med å analysere regional utvikling, by- og tettstedsutvikling, og ...

Reguleringer og konkurranseøkonomi

Stadig flere bransjer og markeder underlegges nasjonal og internasjonal konkurranse. Vista Analyse utreder en rekke problemstillinger knyttet til konkurranseøkonomi ogStadig flere bransjer og markeder underlegges nasjonal og internasjonal konkurranse. Vista Analyse utreder en rekke problemstillinger knyttet til konkurranseøkonomi og ...

Skatter og offentlig økonomi

Norge er et høyskatteland og det er derfor avgjørende å beskatte på riktig måte som blant annet forhindrer skadelig skattetilpasning. Vista Analyse har meget høyNorge er et høyskatteland og det er derfor avgjørende å beskatte på riktig måte som blant annet forhindrer skadelig skattetilpasning. Vista Analyse har meget høy ...

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR