Eiendom, bygg og anlegg

Eiendom, bygg og anlegg er tunge økonomiske sektorer med implikasjoner for byutvikling, bosettingsmønster, boliger og næringsutvikling, klima og miljø. Byggsektoren er strengt regulert og tar opp en stor del av samfunnets investeringsbudsjett. Nærmere halvparten av samfunnets klimagassutslipp kan på en eller annen måte knyttes til bygg. Dette legger grunnlag for ulike former for samfunnsfaglige analyser, fra miljøeffektivitet, over planfaglige spørsmål, til samfunnsøkonomisk analyse. Vista har gjennomført et stort antall analyser langs disse linjene. Vi vurderer energi- og miljøeffektivitet og virkemidler i den forbindelse. Vi gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser av formålsbygg som nytt marinteknisk senter, nytt Utenriksdepartement, nytt Tromsø Museum og nye barnehager. Vi bistår også i forbindelse med senterplanlegging, vurdering av bypakker og grøntområder i by. For teknisk-økonomiske analyser av bygg samarbeider vi ofte med rådgivningsfirmaet WSP. For analyser av senterstruktur og tettstedsutvikling samarbeider vi med arkitektfirmaer.

Publikasjoner under Eiendom, bygg og anlegg:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR