Klima og det grønne skiftet

Det er allmenn enighet om at Norge sammen med resten av verden i de kommende tiår må gjennomgå et grønt skifte. For Norge kan utfordringen bli særlig stor i og med at nasjonens velstandsnivå avhenger av inntektene fra olje og gass. Det grønne skiftet tilsier at olje, og etter hvert også gass fases ut tidligere enn ellers. Vista Analyse har usedvanlig høy kompetanse i problemstillinger som angår det grønne skiftet. En viktig dimensjon ved temaet er reguleringer, virkemidler og virkemiddelpakker. Her har vi analysert både tradisjonelle (CO2-avgift og omsettelige kvoter) og nye (klimalov, grønne og hvite sertifikater) virkemidler. En annen viktig dimensjon gjelder samvirket mellom økonomi og miljø, der vi for eksempel nylig har analysert virkningen av norsk økonomi på utenlandske økosystemer. En tredje, og beslektet dimensjon er hvordan dette samvirket vil arte seg i fremtiden. Vi har blant annet analysert hvordan klimaendringene vil påvirke vårt land, og hvordan muligheter og trusler i det grønne skiftet vil påvirke norsk næringsstruktur. Flere av våre medarbeidere har deltatt i offentlige utvalg for å utrede sider ved det grønne skiftet.

Publikasjoner under Klima og det grønne skiftet:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR