Kraft og energi

Kraftsektoren i Norge har gjennomgått store endringer de senere år, med svingende priser, vekslende politiske reguleringer og store investeringer i blant annet kraftnettutbygging og ny fornybar kraft. Vista Analyse følger utviklingen tett gjennom jevnlige analyser og prosjekter av relevans for kraftbransjen. Vi har rammeavtale med Statnett om kvalitetssikring gjennom samfunnsøkonomiske analyse av deres store investeringsprosjekter og har i den anledning blant annet vurdert nettutbygging i Stor-Oslo, kabelinvesteringer til Tyskland og England, osv. Vi bistår også med metodiske vurderinger. Vi arbeider for Olje- og energidepartementet, NVE, Fornybar Norge, regionalnettselskapene og kraftselskapene med økonomiske, strategiske og samfunnsøkonomiske spørsmål.

Publikasjoner under Kraft og energi:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR