Landbruk og næringsmiddelindustri

Landbruk og matsektoren er viktige næringer i et regionalt og sikkerhetsmessig perspektiv, med store utfordringer og store muligheter. Vista Analyse evaluerer støtteordninger, vurderer klima- og miljøvirkninger og analyserer konkurranseforhold i bransjen. Vi har blant annet vurdert skogbruket i klimasammenheng og beregnet samfunnsøkonomiske virkninger av skogplanting. Vi har vurdert tilskuddsordninger for økologisk mat, og hvordan klimaendringer påvirker matproduksjon. Vi har også sett nærmere på konkurransen i dagligvarebransjen og vurdert spørsmålet om en offentlig prisportal vil fremme eller hemme konkurransen.

| Landbruk og næringsmiddelindustri

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website