Lokal og regional utvikling

Regional utvikling, kommune- og fylkesstruktur er viktige tema i tiden. Vista Analyse har bred erfaring med å analysere regional utvikling, by- og tettstedsutvikling, og kommunale økonomiske løsninger. Våre analyser er faglig forankret i moderne empirisk og teoretisk forskning. Regional utvikling er et tema som ofte krever en tverrfaglig tilnærming, og ulike samfunnsfag gir verdifulle bidrag til å forstå regionene. Der det er naturlig løses våre prosjekter i fellesskap av våre samfunnsgeografer, byplanleggere og samfunnsøkonomer. Våre analyser støttes av våre metodiske verktøy på området, som Osaker, VistaVare, NOREG, KIMO og MEMO.

Et viktig tema under regional utvikling er næringsutvikling. Innen dette temaet vurderer vi blant annet kommunenes økonomiske bærekraft og attraktivitet, vi gjennomfører handelsanalyser og handlevaneundersøkelser, og vi analyserer reisemålsutvikling og opplevelsesøkonomi. Byutvikling, areal, transport og miljø er et annet stort tema. Vi vurderer blant annet bærekraftig arealbruk og transportløsninger i sammenheng med byutvikling, vi analyserer senter- og stedsutvikling under fremtidens miljøkrav, og vi evaluerer klima og energiplaner. Et tredje tema handler om kommunale økonomiske løsninger. Vi bidrar med analyser av kommunalt samarbeid og kommunesammenslåing, analyser av statlige overføringer, utgiftsbehov og objektive fordelingskriterier, demografiske utviklingstrekk, behovsanalyser og langtidsplaner, kommunale drifts- og investeringsbehov.

Vista Analyse har rammeavtale med Drammen kommune, Oslo kommune og Vestfold fylkeskommune om utreding og analyse.

Publikasjoner under Lokal og regional utvikling:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR