Miljø

Miljødimensjonen av økonomisk utvikling blir viktigere og viktigere. Vista Analyses medarbeidere er i front når det gjelder å integrere miljøverdier i økonomiske analyser, for slik å forbedre beslutningsgrunnlaget og grunnlaget for avveininger.

I den senere tid benyttes ofte økosystemtjenestetilnærmingen som utgangspunkt for å kartlegge hvilke goder og tjenester man får fra naturen som gir velferd for mennesker. Økosystemtjenestetilnærmingen er nyttig for å strukturere hvilke goder og tjenester som påvirkes ved f.eks. naturinngrep, og får fram at det kan være forskjeller i goder og tjenester man får fra ulike områder. Tilnærmingen har røtter i velferdsøkonomien, og er dermed egnet til å benyttes i samfunnsøkonomiske analyser. Vi har god erfaring med å legge økosystemtjenestetilnærmingen til grunn for arbeidet med å vurdere og verdsette miljøeffekter i økonomiske analyser. Gjennom ulike prosjekter tar vi del i arbeidet med å konkretisere tilnærmingen.

Vista Analyse er meget godt kjent med hele spekteret av miljøvurderingsverktøy, fra strukturerte kvalitative vurderinger til empirisk estimering ved hjelp av direkte og indirekte verdsettingsmetoder. Vi jobber spesielt med metoder for økonomisk verdsetting av økosystemtjenester, miljøgoder og miljøvirkninger, og med vurdering av det som vanligvis inngår som ikke-prissatte miljøvirkninger i samfunnsøkonomiske analyser. Vista Analyse jobber med vurdering av miljøeffekter ved utvikling av håndbøker for ulike etater, ved spesielle metodeutviklingsprosjekter og ved praktiske anvendelser i samfunnsøkonomiske analyser av ulike tiltak.

Publikasjoner under Miljø:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR