Olje og gass

Olje og gass er Norges økonomisk sett viktigste næring, men står overfor endringer. Det er avgjørende å forvalte olje- og gassressursene på en optimal måte på kort og lang sikt. Vista Analyse har rammeavtale med Oljedirektoratet og yter råd i samfunnsøkonomiske spørsmål av betydning for regulering av næringen. Vista Analyse har også analysert for eksempel samfunnsøkonomiske konsekvenser av å åpne Lofoten-Vesterålen for petroleum, og ringvirkninger av sektoren for regional økonomi og andre samfunnssektorer. De siste ti årene har vi hatt rammeavtale med Oljedirektoratet for samfunnsøkonomiske analyser. Under rammeavtalen har vi gjort både teoretiske og empiriske analyser, blant annet knyttet til selskapers kriterier ved investeringsbeslutninger og metoder for samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse og bedriftsøkonomisk investeringsanalyse.

Publikasjoner under Olje og gass:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR