Reguleringer og konkurranseøkonomi

Stadig flere bransjer og markeder underlegges nasjonal og internasjonal konkurranse. Vista Analyse utreder en rekke problemstillinger knyttet til konkurranseøkonomi og næringsreguleringer. Spesielt har våre medarbeidere lang erfaring med analyser av strategisk konkurranse, offentlige reguleringer, offentlig-privat samarbeid (OPS) og markedsanalyse. Vi har kompetanse på reguleringer av eksterne effekter knyttet til blant annet miljø, sikkerhet og kvalitet. Vår kompetanse dekker organiseringen av markeder der det er både offentlige og private tilbydere og der det er en uklar grenseflate mellom tjenester produsert innenfor offentlig sektor og tjenester produsert av regulerte, private tilbydere. Vista Analyse vurderer tiltak som skal fremme konkurransen i markedet, for eksempel knyttet til etablering eller informasjon om priser i form av såkalte prisportaler.

Publikasjoner under Reguleringer og konkurranseøkonomi:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR