Samferdsel

Samferdselssektoren er i endring som følge av miljøkrav på den ene siden og den økende befolkningens og næringslivets krav til fremkommelighet på den annen side. Samferdsel er blant Vista Analyses eldste og viktigste satsingsområder, og vi har meget bred erfaring fra utredninger og analyser på feltet.

Vi arbeider med metodeutvikling, analyser av enkeltprosjekter, kvalitetssikring av analyser og prosesser. Vi har god kjennskap til standard metodeverktøy på feltet (RTM, EFFEKT), men har i tillegg utviklet egne modeller og verktøy for markedsanalyser, trafikkberegninger og samfunnsøkonomiske analyser. Vi bidrar i bedriftsøkonomiske analyser, ved strategiutvikling og virkemiddelutforming, og ved anbudsprosesser og offentlige kjøp av kollektivtrafikktjenester.

I den senere tid har vi gjort flere analyser av netto ringvirkninger av transportinvesteringer (også kjent som «mernytte»). Ved flere anledninger har Vista Analyse bidratt til å utarbeide håndbøker i samfunnsøkonomisk analyse og vi er blitt valgt som redaktør for revisjon av Statens Vegvesens håndbok i konsekvensanalyser. Vi har høy kunnskap om godstransport på sjø og bane, om kystvakten, fiskerihavner, tilskuddsordninger og offshore helikoptertrafikk, for å nevne andre transporttema vi har arbeidet med i den senere tid.

Publikasjoner under Samferdsel:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR