Service og handel

Varehandel og lokalisering av handel er gjenstand for statlige planbestemmelser som også er nedfelt i bestemmelser på lavere geografiske nivåer. Det knytter seg store forventninger til handel som et premiss for utvikling av våre byer og tettsteder, ikke minst som faktor for revitalisering av sentrumsområder som har vært gjenstand for forvitring. Vista Analyse har gjennomført handelsanalyser i et hundretalls kommuner og regioner. Vi har utviklet et eget metodisk analyseverktøy med egne databaser for framskrivninger, bygget på tidsserier ti år tilbake i tid. Verktøy og metode er tilpasset krav fra myndighetene for denne type analyser. Varehandel har en sentral plass i byplanlegging og byutvikling. Derfor er Vista Analyse med i stadig flere arkitektteam som arbeider med by- og tettstedsutvikling. Vår metodiske tilnærming er bredt anlagt og gjenstand for stadig utvikling.

Publikasjoner under Service og handel:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR