Skatter og offentlig økonomi

Norge er et høyskatteland og det er derfor avgjørende å beskatte på riktig måte som blant annet forhindrer skadelig skattetilpasning. Vista Analyse har meget høy kompetanse i spørsmålet om hva som utgjør riktig, eller «optimal» beskatning, og bruk av ulike avgifter. Vi analyserer miljøskatter, inntektsskatter, formuesskatter, eiendomsskatt, miljøskatter, bompenger, gebyrer, m.m. En av våre medarbeidere deltok i Grønn skattekommisjon (2015) og vi leverte flere utredninger til denne kommisjonen. En annen medarbeider var sentral i å utarbeide kunnskapsgrunnlaget som ligger bak den såkalte skattefinansieringskostnaden i norsk samfunnsøkonomisk analyse.

Vista Analyse utreder også mange spørsmål på det offentliges utgiftsside, både overføringer og kjøp av varer og tjenester. Eksempler er pensjoner, overføringer til kommuner og samfunnsøkonomisk evaluering av nytte opp mot kostnad av offentlige investeringer.

Publikasjoner under Skatter og offentlig økonomi:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR