Velferd

Velferdssektoren er landets største sektor målt i sysselsetting. Vista Analyse har arbeidet med prosjekter for og om velferdssektoren i mange år, og vår prosjektliste er lang. Vi utfører både velferdsøkonomiske prosjekter og prosjekter med et sosialfaglig tyngdepunkt, og dessuten mange prosjekter med utgangspunkt iarbeidsmarkedet.

En styrke ved Vista Analyse er at vi ofte gjennomfører prosjekter som kombinerer de velferdsøkonomiske og de sosialfaglige dimensjonene.

I de velferdsøkonomiske prosjektene anvender vi samfunnsøkonomisk analyse for å studere nytte- og kostnadsvirkningene av tiltak, handlingsplaner og andre virkemidler. Vi anvender også samfunnsøkonomi i evalueringer av finansierings- og organiseringsformer, med sikte på å sørge for riktige insentiver og en effektiv bruk av ressursene.

I de sosialfaglige prosjektene studerer vi ulike gruppers vilkår i samfunnet, gjerne basert på triangulering ved at vi anvender kvalitative og kvantitative metoder samtidig. Vi har særskilt kompetanse innenfor justissektoren og kriminalomsorg, på barnevernsområdet og utsatte eller marginaliserte grupper i samfunnet, samt på arbeidsmarkedsproblematikk.

arbeidsmarkedsområdet analyserer vi blant annet virkningene av arbeidsrettede tiltak rettet mot ungdom og innvandrere, ulike endringer i pensjonssystemet, og arbeidsinnvandring. Her drar vi god nytte av både kompetanse på registerdata og moderne økonometrisk metodikk så vel som på kvalitative forskningsmetoder.

Publikasjoner under Velferd:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR