Anne Maren Erlandsen

Anne Maren har mastergrad i samfunnsøkonomi og erfaring både fra konsulentbransjen og offentlig sektor. Hun har solid kompetanse på vurdering av virkemidler og tiltak som skal bidra til å redusere klimagassutslipp og omstillingen til lavutslippssamfunnet. Hun har blant annet vurdert økt bruk av biorest som klimatiltak, miljøkrav i drosjenæringen, virkemidler for redusert utslipp fra vedfyring, og miljøeffekter av delingsøkonomien. I tillegg har hun god kunnskap om klimatilpasning. Hun har i EØS-prosjekter i Polen delt norske erfaringer og gitt råd om bruk av samfunnsøkonomisk metode for å vurdere klimatilpasningstiltak.

Anne Maren har god kunnskap om kraftsystemet og samfunnsøkonomiske analyser innen energifeltet. I Vista Analyse har hun blant annet vært med på en vurdering av alternativer til å øke kapasiteten i kraftnettet for Statnett og Enova, og evaluert Enovas støtteprogram for energitiltak i eksisterende bygg. Etter å ha vært utleid som konsulent til Statnett i underkant av ett år, har hun erfaring med samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i transmisjonsnettet. Anne Maren har erfaring fra Klima- og miljødepartementet hvor arbeidsoppgavene gikk ut på vurdering og oppfølging av virkemidler i den nasjonale klimapolitikken, herunder innenfor energi- og byggsektoren. Det innebar arbeid med forbudet mot fyring med fossil olje i bygg.

Anne Maren har kompetanse på innhenting og analyse av data for å skape gode kunnskapsgrunnlag. Gjennomføring av intervjuer har vært en sentral metode for å innhente kvalitativ informasjon i flere av hennes prosjekter.

Publikasjoner av Anne Maren Erlandsen:
NavnAnne Maren Erlandsen
TittelSeniorøkonom
Telefon+47 98 07 16 48
Epostanne.erlandsen@vista-analyse.no
KontoradresseMeltzers gate 4, 0257 Oslo
CVLast ned pdf | 182 kB

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR