Åsmund Sunde Valseth

Åsmund Sunde Valseth er tidligere seksjonssjef i NVE og seniorrådgiver i Finansdepartementet. Han er samfunnsøkonom med femårig mastergrad fra Universitetet i Oslo.

Fra NVE og Finansdepartementet har Åsmund inngående kjennskap til forvaltningen. Da han jobbet i finansavdelingen hadde Åsmund ansvar for Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet, blant annet gjennom budsjettprosessen og inn mot regjeringsbehandling. Han har jobbet mye overfor Klima- og miljødepartementet, blant annet gjennom en områdegjennomgang og sekretariatet for teknisk beregningsutvalg for klimapolitikken. Videre kjenner Åsmund energimyndighetene særlig godt som tidligere leder for kraftsystemseksjonen i NVE. Han har også vært innom Statnett, gjennom KUBE-prosjektet tilbake i studietiden.

Åsmund har arbeidet mye problemstillinger innenfor energi og klima. I Finansdepartementet arbeidet han blant annet med KVU Haugalandet, KVU Nyhamna og kablene til Tyskland og Storbritannia samt en rekke konsesjoner til små- og vindkraft. Han har arbeidet med flere EU-direktiver og deltatt i en interdepartemental arbeidsgruppe om EØS-relevans. Som leder i kraftsystemseksjonen i NVE deltok han blant annet i behandlingen av Northconnect, tilknytning av Troll B/C og Oseberg til Kollsnes, KVU for bergensområdet og kraftledningen Hamang-Bærum-Smestad. Seksjonen bestod av både sivilingeniører og samfunnsøkonomer, og hadde et sterkt miljø for analyse ved hjelp av kraftmarkedsmodeller.

Fra skatteøkonomisk avdeling kjenner Åsmund godt petroleumsskatt, annen grunnrenteskatt og bedriftsbeskatningen mer generelt. Blant annet hadde han ansvar for å vurdere petroleumsskattens nøytralitetsegenskaper, gjennom beregning av selskapenes andel av investeringskostnader. Han deltok også i flere prosesser etter petroleumsloven.

Åsmund har mye undervisningserfaring fra arbeid som foreleser og seminarleder ved Universitetet i Oslo, hovedsakelig i mikroøkonomi.

Kronikker, innlegg o.l.

15.01.24

«Vi bør fortsette å sette pris på vannkraften». Aftenposten.

20.10.23

«Skatt på barnetrygd kan lage en fattigdomsfelle». Med Katinka Holtsmark og Ragnhild Schreiner. Dagens Næringsliv.

17.08.23

«Høyst usikkert om Melkøya bør elektrifiseres». Dagens Næringsliv.

25.04.23

«Vil skade investeringene i havbruk». Dagens Næringsliv.

27.03.23

«Svekket vern mot lobbyisme». Altinget.no.

23.11.22

«Gir tilstramming for boliglån mer ulikhet?». Dagens Næringsliv.

05.10.22

«Avgift på den kraften vi trenger mest». Dagens Næringsliv.

02.09.22

«Legg om strømstøtten, nå!». Med Katinka Holtsmark. Dagens Næringsliv.

16.07.22

«Produsentene må få riktig betalt for vannet i en krisesituasjon». Dagens Næringsliv.

15.06.22

«Hvordan kan oljeskattepakken være noe annet enn ulovlig statsstøtte?». Finansavisen.

29.04.22

«Ikke vent med grunnrenteskatt på havvind». Dagens Næringsliv.

31.03.22

«Vi trenger høye strømpriser nå». Aftenposten.

31.03.22

«Strømnettet bør finansieres over statsbudsjettet, ikke over strømregningen». Dagens Næringsliv.

30.03.22

«Fradrag for selskapsskatt gir nøytral særskatt». Finansavisen.

Publikasjoner av Åsmund Sunde Valseth:
NavnÅsmund Sunde Valseth
FunksjonPartner
TittelSamfunnsøkonom
Telefon+47 97 60 47 40
Epostasv@vista-analyse.no
KontoradresseMeltzers gate 4, 0257 Oslo
CVLast ned pdf | 194.6 kB

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR