Eivind Bjørkås

Eivind har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og har jobbet i Vista Analyse siden juni 2020. Fra desember 2022 er han i permisjon for å arbeide med en doktorgrad på NMBU Handelshøyskolen om skattlegging av konsumgoder med eksterne virkninger. Han har Kyrre Rickertsen som veileder. Et av paperne i avhandlingen startet som Eivinds masteroppgave, der han modellerer en nedleggelse av den norske taxfree-ordningen i den empirisk baserte simuleringsmodellen KONSUM-G som driftes av Statistisk Sentralbyrå (SSB). I arbeidet utvidet han modellen med en ny struktur som tar hensyn til at konsumenter kan kjøpe taxfree-goder både ved ankomst i Norge og ved avreise fra utlandet, og simulerte politikkendringer med ulik skattlegging av disse. Forskningsartikkelen ble presentert på International Institute of Public Finance (IIPF) sin årlige konferanse for forskning innen offentlig økonomi, i Linz i august 2022.

I Vista har Eivind vært involvert i flere ulike prosjekter. Han har deltatt i samfunnsøkonomiske analyser, modellutvikling- og modellvurdering, statistiske analyser, kartlegginger og evalueringer. Metodisk har han størst interesse for kvantitative analyser og programmering. Tematisk er han bredt interessert, med favorittemaer innen offentlig økonomi og skatt.

Høsten 2022 var han seminarleder i faget «Data Science for Economists» på Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Kurset er en introduksjon til programmering med anvendelser innen dataanalyse, numeriske metoder og maskinlæring.

Publikasjoner av Eivind Bjørkås:
NavnEivind Bjørkås
TittelKonsulent (permisjon)
Telefon+47 95 48 67 33
Eposteivind.bjorkas@vista-analyse.no
KontoradresseMeltzers gate 4, 0257 Oslo
CVLast ned pdf | 240.2 kB

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR