Haakon Riekeles

Haakon Riekeles er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med arbeidserfaring blant annet fra Finansdepartementet og tenketanken Civita. I Finansdepartementet jobbet Haakon med budsjettsaker og saker til regjeringsbehandling på klima- og miljøområdet. Arbeidet innebærer å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konse­kvenser av forslag fra departementene som grunnlag for tilrådning til politisk ledelse.

I Civita har Haakon Riekeles jobbet med utredninger om ulike samfunnsøkonomiske temaer, med særlig fokus på velferdspolitikk og finanspolitikk. Blant arbeidene hans i Civita var en rapport som så på innretningen av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, og økonomiske incentiver under og i etterkant av introduksjonsprogrammet. Haakon gjennomførte også en større analyse av mulige reformer av sykepengeordningen i 2015, med fokus på hvordan incentiver kunne bedres for arbeidstakere og arbeidsgivere, og kostnadene reduseres for staten.

Haakon var i perioden 2021-2022 sekretariatsleder for Gjerdrum-utvalget, utvalget som gransket årsaker og læringspunkter i etterkant av kvikkleireskredet som gikk 30. desember 2020 (NOU 2022:3). Haakon Riekeles har også vært medlem i to andre offentlig utvalg: Brochmann II-utvalget om flyktninger (NOU 2017:2), og Universitets- og høyskolelovutvalget (NOU 2020:3).

Publikasjoner av Haakon Riekeles:
NavnHaakon Riekeles
TittelSeniorøkonom (permisjon)
Telefon+47 90 92 76 84
EpostHaakon.riekeles@vista-analyse.no
KontoradresseMeltzers gate 4, 0257 Oslo
CVLast ned pdf | 191.0 kB

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR