Ingeborg Rasmussen

Ingeborg Rasmussen er samfunnsøkonom (cand.oecon) fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som forsker på ProSus, seniorøkonom hos Asplan Analyse og ble partner i Vista Analyse i 2001. Ingeborg Rasmussen har bred evalueringserfaring både fra forsknings- og konsulentvirksomhet. Forvaltnings- og organisasjonsanalyser med fokus på ressursallokering, effektivitet og oppgavefordeling inngår i hennes kjerneområder. Inkludert i dette ligger evaluering og utvikling av insentivstrukturer og virkemiddelbruk.

Ingeborg Rasmussen har også praktisk erfaring fra omstillingsarbeid som linjeleder i en omstillingsprosess. Har i tillegg bred erfaring som prosessleder og er en mye brukt foredragsholder.

Høyoppløselig bilde

Publikasjoner av Ingeborg Rasmussen: