Jens Furuholmen

Jens er i permisjon frem til 1. juni 2019 for å jobbe i sekretariatet for Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning.

Jens er samfunnsøkonom og begynte i Vista Analyse i 2017. Han skrev masteroppgave ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, med tittel: En empirisk studie av delingsøkonomien i Norge. I Vista har Jens jobbet med blant annet samfunnsøkonomiske analyser, handelsanalyser og evalueringer. Fra studier og jobb har han erfaring med innsamling, behandling og analyse av store datasett

Publikasjoner av Jens Furuholmen:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website