Jens Furuholmen

Jens Furuholmen har en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo fra 2016, og har jobbet i Vista siden våren 2017. Jens skrev masteroppgave ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning – en empirisk studie av delingsøkonomien i Norge. Han har vært redaktør i studenttidskriftet Observator, og har erfaring med tekst og formidling. Ved siden av studiene har han hatt deltidsjobb i Hedmark kunnskapspark. Der jobbet han med innovasjon og næringsutvikling i fylket. Fra studier og jobb har han erfaring med dataverktøy for statistisk analyse.

Publikasjoner av Jens Furuholmen: