Jonas Jønsberg Lie

Jonas er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole med spesialisering i samfunnsøkonomi. Han har særlig vektlagt fag innenfor skatt, energi, miljø, og velferdsøkonomiske spørsmål. I løpet av det første året hos Vista Analyse, har Jonas vært delaktig i prosjekter innenfor kraft og energi, olje og gass, klima og miljø, regional utvikling, og samferdsel. Han har blant annet vært en del av teamet som kvalitetssikret (KS1) Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning KVU Green om reduserte utslipp av klimagasser fra jernbanen. Gjennomført befolkningsframskrivinger som har blitt brukt i modeller for å beregne behov for barnehager og skoler. Samt vurdert samfunnsøkonomisk lønnsomhet av mineralvirksomhet på havbunnen og CO2-lagring på norsk sokkel for Oljedirektoratet.

Jonas sin masteroppgave handlet om hvordan utformingen av arveavgiften påvirker formuesfordeling, ved hjelp av «diff-in-diff» regresjon på paneldata og «event study design». Han tok utgangspunkt i mikrodata for å se på kortsiktige effekter av endringer i skattesatser og bunnfradrag, samt de mer langsiktige effektene av å fjerne arveavgiften på formuesfordeling. Jonas har også vært praktikant for Utenriksdepartementet hos WTO/EFTA delegasjonen i Genève. Der gjennomførte han en analyse av medlemslandene sine fiskerisubsidier som ble brukt av delegasjonen og av NFD i Norge.

Gjennom disse erfaringene har Jonas fått solid kunnskap i å bearbeide og analysere store mengder data. Jonas håndterer komplekse problemstillinger som ikke har én riktig løsning, hvor ulike hensyn til enhver tid må veies opp mot hverandre. Han har stor kapasitet, gjennomfører grundige analyser og skriver godt.

For en fullstendig liste over Jonas prosjekterfaring, se CV på høyre side.

Publikasjoner av Jonas Jønsberg Lie:
NavnJonas Jønsberg Lie
TittelAnalytiker
Telefon+47 96 51 23 24
Epostjonas.lie@vista-analyse.no
KontoradresseMeltzers gate 4, 0257 Oslo
CVLast ned pdf | 186.6 kB

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR