Martin Ørbeck

Martin er utdannet samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitetet i Oslo og bachelorgrad fra NTNU i Trondheim, med utveksling til Erasmus Universiteit i Rotterdam. Fra oktober 2023 er han i permisjon fra Vista Analyse for å ta doktorgrad i samfunnsøkonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) om økonomiske virkemidler rettet mot husholdningers konsum av varer og tjenester med negative miljø- og naturvirkninger.

Fra studier og prosjekt- og forskningserfaring i Vista har han bygget opp en sterk kompetanse innen samfunnsøkonomiske analyser i krysningspunktet mellom økonomi og natur, herunder analyser av offentlige virkemidler for å redusere miljø- og klimavirkninger. Han har særlig jobbet med økonometriske analyser av både registerdata og store spørreundersøkelser, herunder estimering av kausale sammenhenger.

I Vista Analyse har Martin anvendt både kvantitative og kvalitative metoder i prosjekter som tematisk spenner fra å beregne optimale bompengesatser på norske veier til å analysere ulikhetsbekjempelse i Uganda. Martin var sentral i en evaluering av personrettede virkemidler i tiltakssonen, hvor han utarbeidet avanserte økonometriske analyser og gjennomførte intervju og spørreundersøkelse med ordførere. Martin har videre vært sentral i samfunnsøkonomisk analyse tilknyttet store statlige investeringer gjennom KS1 og KVU prosjekter for henholdsvis Forsvaret og Politiet. Metodisk har Martin arbeidet mest med statistiske analyser, men han har bred erfaring med gjennomføring og analyse av både intervjuer og spørreundersøkelser.

Gjennom akademisk arbeid har Martin opparbeidet seg ekspertise innenfor analyse av betalingsvillighetsundersøkelser for verdsetting av ikke-prissatte miljøgoder. Han er hovedforfatter av en forskningsartikkel om miljøpreferanser, som han presenterte ved den årlige konferansen for miljø- og ressursøkonomer i Europa, i Italia sommeren 2022. Videre har han arbeidet med en akademisk artikkel om betalingsvillighet for å unngå strømbrudd, i samarbeid med et team hos Vista Analyse med ekspertise innen økonomiske analyser av varer og tjenester som ikke omsettes i markeder, slik som miljø- og naturgoder.

Publikasjoner av Martin Ørbeck:
NavnMartin Ørbeck
TittelKonsulent (permisjon)
Telefon+47 93 28 76 93
Epostmartin.orbeck@vista-analyse.no
KontoradresseMeltzers gate 4, 0257 Oslo
CVLast ned pdf | 230.3 kB

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR