Martin Ørbeck

Martin er utdannet samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitetet i Oslo og bachelorgrad fra NTNU i Trondheim. Under bachelorgraden var han på utveksling til Erasmus Universiteit i Rotterdam. I sine studier spisset han sin kompetanse mot kvantitativ analyse av effekten av offentlige virkemidler, med spesielt fokus på miljø- og klimafeltet. Han opparbeidet seg særlig kompetanse innen bruk av moderne økonometri for å tallfeste økonomiske effekter og avdekke kausale sammenhenger.

I Vista Analyse har Martin anvendt både kvantitative og kvalitative metoder i prosjekter innenfor et bredt spekter av temaområder, fra ulikhetsbekjempelse i Uganda, til å kvantifisere effektene av boplikt. I prosjektene har han først og fremst vært ansvarlig for statistisk analyse, men han har også arbeidet med spørreundersøkelser og intervjuer, samt kalibrering av metoder opp mot nyere forskningslitteratur.

Under utdanningen og akademisk arbeid har Martin opparbeidet seg ekspertise innenfor økonometrisk analyse av betalingsvillighetsundersøkelser for verdsetting av ikke-prissatte goder. Han er hovedforfatter av en forskningsartikkel om stabiliteten av miljøpreferanser over tid, og denne artikkelen ble han valgt ut til å presentere ved den årlige konferansen for miljø- og ressursøkonomer i Europa, i Italia sommeren 2022.

Publikasjoner av Martin Ørbeck:
NavnMartin Ørbeck
TittelAnalytiker
Telefon+47 93 28 76 93
Epostmartin.orbeck@vista-analyse.no
KontoradresseMeltzers gate 4
CVLast ned pdf | 214 kB

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR