Martin Ørbeck

Martin er utdannet samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitetet i Oslo og bachelorgrad fra NTNU i Trondheim. Under bachelorgraden var han på utveksling til Erasmus Universiteit i Rotterdam. I sine studier spisset han sin kompetanse mot ressurs- og miljøøkonomi, med den metodiske bakgrunnen som hører til av økonometri og videregående matematisk analyse. Martin utførte i sin masteroppgave en empirisk analyse av miljøverdsettingsstudier, med hovedfokus på å undersøke utviklingen av miljøpreferanser i den norske befolkningen over en femårsperiode. Denne akademiske bakgrunnen har gitt han god kjennskap til økonomisk analyse i skjæringspunktet mellom økonomisk aktivitet og miljø og natur.

Publikasjoner av Martin Ørbeck:

    Ingen publikasjoner ble funnet.