Orvika Rosnes

Orvika Rosnes er samfunnsøkonom (Dr. scient.), med erfaring fra ECON, Forskningsavdelingen i SSB og Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Hun har lang erfaring med politikk- og markedsanalyser på ulike områder, særlig innen energi- og klimapolitikk, både som forsker og som konsulent.

Hun har jobbet med virkemiddelanalyser og evalueringer av reformer. Omstilling av den økonomien til lavutslippssamfunn, virkemidler til å få til omstillingen og effektiv ressursutnyttelse har vært et gjennomgående tema i mange prosjekter. Vurdering av måloppnåelse og samfunnsøkonomisk lønnsomhet av virkemidlene har stått sentralt i disse analysene.

Orvika har jobbet med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til kraftsektoren: fra markedsanalyser av det norske/nord-europeiske kraftmarkedet og kvotemarkedet (EU ETS) til ulike problemstillinger relatert til investeringer, nettregulering og markedsstruktur. Hun har også jobbet med kraftmarkedsreformer i andre land, spesielt i det sørlige Afrika.

Orvika har omfattende erfaring med kvantitative metoder og numeriske modeller (både partielle modeller og generelle likevektsmodeller) og modellbasert scenarioanalyse. I SSB var hun ansvarlig for den generelle likevektsmodellen SNOW, som brukes til framskrivinger av norsk økonomi, bl.a. av Finansdepartementet. Nå jobber Orvika bl.a. med utvikling av en ny regional likevektsmodell for Norge (NOREG 2) som gir mulighet til å se nærmere på den regionale dimensjonen av omstillingen av økonomien. Hun har også brukt kvalitative metoder (dokumentanalyse, surveys, intervjuer og fokusgrupper), særlig i evalueringer, og jobbet med samfunnsøkonomisk analyse.

Vitenskapelige publikasjoner

For Vista-rapporter, se nedenfor. For annen prosjekterfaring, se CV.

2022

«The cost to households of a large electricity outage». Energy Economics 116. https://authors.elsevier.com/a/1g8MeW3fcsS3k (with H. Vennemo, A. Skulstad)

2021

«The road to a low emission society: Costs of interacting climate regulations». SSB Discussion Paper 2021/972. (med B. Bye, Kevin R. Kaushal, Karen Turner, Hidemichi Yonezawa) The road to a low emission society: Costs of interacting climate regulations (ssb.no).

2020

«Anbefalinger for bedre samfunnsøkonomiske analyser.» Samferdsel 23.10.2020 Anbefalinger for bedre samfunnsøkonomiske analyser - Samferdsel (toi.no) (with H. Vennemo, J. Furuholmen, L. Andreev)

2019

«Marginal abatement costs under EU’s effort sharing regulation. A CGE analysis.» CREE Working Paper 3/2019 (also published as SSB Report 2019/10) https://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/2019/wp_2019_03.html (with B. Bye and T. Fæhn)

2019

«SNOW-modellen for Norge: Dokumentasjon av framskrivningsmodellen for norsk økonomi og utslipp.» SSB Notater 2019/1 SNOW-modellen for Norge. Dokumentasjon av framskrivningsmodellen for norsk økonomi og utslipp (ssb.no) (with B. Bye and T. Fæhn)

2018

«Residential energy efficiency policies: Costs, emissions and rebound effects». Energy 143, pp. 191–201. DOI 10.1016/j.energy.2017.10.103 (med B. Bye and T. Fæhn)

2018

«Energy technology and energy economics: Analyses of energy efficiency policy in two different model traditions». CREE Working Paper 1/2018. http://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/2018/wp_2018_01.html (med B. Bye, K. Espegren, T. Fæhn, E. Rosenberg)

2016

«Energiteknologi og energiøkonomi: Analyser av energipolitikk i to ulike modelltradisjoner». Samfunnsøkonomen 6–2016, pp. 47–57 (med B. Bye, K. Espegren, T. Fæhn, E. Rosenberg)

2015

«Robuste norske klimamålsetninger». Samfunnsøkonomen 1–2015, pp. 67–77 (med M. Greaker)

2014

«Subsidies for Renewable Energy in Inflexible Power Markets». Journal of Regulatory Economics 46, pp. 318–343. DOI 10.1007/s11149-014-9258-7

2012

«The Cost of Providing Electricity to Africa». Energy Economics 34, pp. 1318–1328. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2012.06.008 (med H. Vennemo)

2012

«Forecasting CO2 Prices in the EU ETS». In Q.P. Zheng, P.M. Pardalos, S. Rebennack, N.A. Iliadis, M.V. Pereira (eds.) Handbook of CO2 in Power Systems, pp. 243–274. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (med A.-F. Sinner and B. Tennbakk)

2011

Africa’s Power Infrastructure. Improving investment, connectivity, reliability and efficiencies. The World Bank Press. Available at https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2290 (med A. Eberhard, M. Shkaratan and H. Vennemo)

2008

«The Impact of Climate Policies on the Operation of a Thermal Power Plant». The Energy Journal 29 (2), pp. 1–22. DOI 10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol29-No2-1

2007

Short-term Effects of Long-term Policies: Climate Policies in Power Markets. Department of Economics and Resource Management, Norwegian University of Life Sciences. Dissertation No. 2007:11

Publikasjoner av Orvika Rosnes:
NavnOrvika Rosnes
FunksjonPartner
TittelSamfunnsøkonom
Telefon+47 98 26 39 56
Epostorvika.rosnes@vista-analyse.no
KontoradresseMeltzers gate 4, 0257 Oslo
CVLast ned pdf | 270 kB

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR