Tor Homleid

Tor Homleid er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo i 1984 med fordypning i bedriftsøkonomi. Han har de senere årene arbeidet med markedsanalyser, organisering og utvikling av kollektivtrafikk, bedrifts- og samfunnsøkonomiske analyser og problemstillinger knyttet til tilskuddssystemer og offentlige kjøp.

Publikasjoner av Tor Homleid:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website