Nye prosjekter: evaluering av Enovas støtteprogrammer innen bygg og anlegg

Oslo, 18.06.2024

Vi skal evaluere Enovas støtteprogrammer rettet mot ulike deler av bygge- og anleggssektoren.

Bygg- og anleggssektoren står for en betydelig andel av norske klimagassutslipp. Innovasjon av nye løsninger og teknologier som kan bidra til å redusere utslipp fra bygge og anleggssektoren, samt økt etterspørsel etter slike teknologier og løsninger, er avgjørende for å sikre økt bærekraft i sektoren og omstillingen til lavutslippssamfunnet. Derfor har Enova støtteprogrammer rettet mot utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet og mot sirkulære løsninger i byggenæringen.

I det første oppdraget skal vi evaluere støtteprogrammer som har som formål å bidra til økt bruk av ny utslippsfri teknologi og nye løsninger for bygge- og anleggsplasser. Oppdraget innebærer både en kartlegging av markedet og en vurdering av virkninger av Enovas støtteordninger. Oppdraget gjennomføres i samarbeid med Sweco.

I det andre oppdraget skal vi evaluere støtteprogrammene for sirkulære løsninger i byggenæringen. En stor del av klimagassutslippene fra bygge- og anleggssektoren kommer fra materialbruk. Enovas støtteordninger har som mål å legge til rette for ombruk av bygningskomponenter og fremskynde utviklingen av sirkulære verdikjeder. Innovasjon på dette området kan bidra til bedre og mer kostnadseffektive løsninger, slik at etterspørselen etter ombrukbare materialer og bygningskomponenter øker. Dette oppdraget gjennomføres i samarbeid med Asplan Viak.

- Vi gleder oss til spennende oppdrag som er viktige bidrag til bærekraftig utvikling, sier prosjektleder Orvika Rosnes.


Kontakt

Prosjektleder i Vista Analyse: Orvika Rosnes

Telefon: +47 98 26 39 56

E-post: orvika.rosnes@vista-analyse.no

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR