Nytt prosjekt: Energifleksibel oppvarming av bygninger

Oslo, 24.05.2023

Høye kraftpriser og en fremtid som tyder på knapphet på elektrisitet gjør det naturlig å ta i bruk andre oppvarmingsløsninger. Gitt at man har en energifleksibel løsning for varmedistribusjon, kan man bruke ulike energibærere (elektrisitet, bioolje, biomasse eller varmepumper) til å produsere varmen. Men denne fleksibiliteten koster, i form av økte investerings- og arealkostnader og høyere fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader.

Vi skal, på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet, utrede virkninger av mulige endringer i kravene i bygningslovgivningen. Prosjektet er et samarbeid mellom Vista Analyse og Asplan Viak. Vista Analyse skal ha ansvar for samfunnsøkonomiske vurderinger av å endre kravene til energifleksibel oppvarming i ulike typer bygninger.

- Det er viktig å balansere nytten og kostnadene ved regelverksendringer. Selv om de høye kraftprisene har synliggjort fordelene ved å ha alternative oppvarmingskilder, er det ikke gitt at det skal være et krav for alle. Det blir spennende å undersøke dette nærmere, sier prosjektleder Orvika Rosnes.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR