Bilde: Felipe Werneck - Ascom/Ibama

Vista har bidratt i evalueringen av klima- og skogsatsningens sivilsamfunnsstøtte

Oslo, 14.05.2024

Norge støtter FNs REDD+-rammeverk gjennom Norges internasjonale klima- og skoginitiativ (KOS, eller NICFI på engelsk). KOS, som er en sentral del av norsk utviklingshjelp, har som mål å redusere utslipp fra avskoging og forringelse av tropisk skog. Siden begynnelsen i 2008 har omtrent 5,9 milliarder kroner blitt tildelt til, eller formidlet gjennom, sivilsamfunnsorganisasjoner i land med tropisk skog. Omtrent 4 milliarder av disse midlene har blitt forvaltet av Norad gjennom fire konkurranseutsatte tildelingsrunder.

Vista Analyse, ved Haakon Vennemo og Andreas Hoel-Holt, har bidratt i evalueringen av Norads forvaltning av sivilsamfunnstøtten. Evalueringen har skjedd i samarbeid med Christian Michelsens Institutt og Norads uavhengige evalueringsavdeling.

Hensikten med evalueringen har vært å gi Klima- og Miljødepartementet og seksjon for skog i Norad informasjon som kan brukes til å tilpasse styringen av KOS-støtten som gis til sivilsamfunnsorganisasjoner. Evalueringen, som fokuserer på arbeidet som ble gjort med den nyeste utlysningen i 2019-2020 og i prosjektperioden 2021-2025, bruker flere kvalitative metoder og deskriptiv statistikk for å undersøke i hvilken grad Norad har sikret OECD-DAC-kriteriet sammenheng, eller koherens, i støtten for å nå de oppsatte målene. Evalueringen vektlegger tre dimensjoner av koherens: læring, vertikal og horisontal justering mellom prosjektene, og integrering av en rettighetsbasert tilnærming i Norads styring av støtten.

Den endelige rapporten kan leses her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR