Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer
Vista Analyse har følgende etiske retningslinjer:

Høy integritet
Vista Analyse skal kjennetegnes av høy integritet, faglig dyktighet og etikk. Dette betyr;

  • aldri å utnytte sin stilling til å oppnå personlige fordeler
  • å være klar over konsekvensene av de råd og konklusjoner som gis.
  • å vurdere sin stilling hvis man blir pålagt oppgaver som strider mot ens egen overbevisning

Vista Analyse involverer seg bare i aktiviteter som er i henhold til lover og forskrifter og inngåtte avtaler
Vista Analyse er grundig og profesjonell i sin rådgivning, utredning og forskning
Medarbeiderne må opparbeide seg troverdighet for å nå fram i arbeidet som rådgiver, utreder og forsker. Det betyr:

  • aldri bevisst å gi uriktige opplysninger eller holde tilbake informasjon som ikke er belagt med taushetsplikt
  • å sørge for at all dokumentasjon er korrekt
  • aldri å misbruke fortrolig informasjon eller informasjon som er belagt med taushetsplikt
  • ikke å gå på akkord med faglige kvalitetskrav

Medarbeidernes adferd

Medarbeiderne skal opptre slik at det ikke oppstår tvil om lojaliteten overfor arbeidsgiveren, til egen organisasjon og til andre ansatte i virksomheten. Det betyr:

  • å informere om og støtte opp om beslutninger som ledelsen har fattet
  • å målbære virksomhetens syn utad
  • å sikre at informasjon som gis om egen virksomhet, er forankret i overordnede mål og strategier

Medarbeidere skal ikke tilby, be om eller akseptere upassende gaver, betalinger eller reiser

Medarbeiderne skal ikke delta i aktiviteter der det kan oppstå interessekonflikter

Medarbeiderne skal ikke utføre handlinger som kan gi inntrykk av innsideinformasjon eller uærlighet eller som kan undergrave tilliten og fortroligheten til Vista Analyse.

Vedtatt av styret 28. mars 2022

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR