Miljøhandlingsplan

Miljøhandlingsplan

Vista Analyse arbeider aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på det ytre miljø, inkludert klimagassutslippene som følger med virkesomhetens aktiviteter. En av Vista Analyses hovedarbeidsområder er utredning og rådgivning innenfor klima- og miljøpolitikken. Både i rådgivnings-, utrednings- og forskningsarbeidet og egen drift har Vista Analyse et bevisst fokus på miljø og klimaspørsmål, inkludert i dette ligger krav om effekt av tiltak og kostnadseffektivitet slik at det oppnås størst mulig miljøeffekt per krone.

Konkret innebærer dette:

Drift av egen virksomhet

  • Ansatte får tilbud om energiveiledning og enøktiltak.
  • Ved reiser vurderes alltid tog eller annen kollektivtransport som et alternativ.
  • Det er tilrettelagt for sykkelparkering og Vista Analyse har to sykler som brukes jevnlig til transport til kunder og samarbeidspartnere
  • Ansatte stimuleres til å gå, sykle, reise kollektivt eller benyttet utslippsnøytrale kjøretøyer til og fra arbeid.
  • Alt utrangert elektronisk utstyr vurderes for gjenbruk og gave til ideelle formål, eller leveres til godkjent EE-mottak.
  • Ved innkjøp benyttes føre-var prinsippet i forhold til gift og kjemikalier.
  • Det er tilrettelagt for kildesortering på kontorene. Ansatte skal sørge for at papir-avfall som er den største avfallskomponenten i virksomheten, kildesorteres.
  • Ved utarbeidelse av årsberetningen skal det gjøres en årlig gjennomgang av virksomhetens påvirkning på det ytre miljø.

Rådgivnings-, utrednings- og forskningsvirksomheten

  • Effekter for miljø og klima vurderes der det er hensiktsmessig.
  • Vista Analyse skal delta aktivt i den offentlige debatten og bidra til å holde fokus på miljø- og klimaspørsmål.

Vedtatt av styret 28.mars 2022

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR