Rapport 2019/
Evaluering av fastlegeordningen
Mari Brekke Holden og Ingeborg Rasmussen
Evaluering av fastlegeordningen
Kategori Rapporter
Underkategori(er)
    EvalueringStatistikk og empirisk analyseVelferd
År2019
Forfatter(e)
Last nedfile_download (9.0 MB)
Les i nettleser
Content of this pdf is searchable