Evaluering

Selv om Vista Analyse er mest kjent som et spisskompetansemiljø innenfor samfunnsøkonomi, har vi også meget høy evalueringsfaglig kompetanse. Blant annet har en av våre partnere skrevet to mye brukte lærebøker i evalueringsmetodikk.

I vår evalueringstilnærming legger vi vekt på å beskrive og analysere kompleksiteten rundt de programmer, handlingsplaner, tiltak og lover vi evaluerer. Slik sikrer vi at vi har et godt teoretisk og empirisk grunnlag for å evaluere hvordan fordeler, verdier, betydning og effektivitet kan fastlegges, samtidig som vi studerer hvilke mekanismer som førte til et bestemt resultat. Vi fokuserer både på mål og prosesser. I vår tilnærming etterstreber vi dessuten å kombinere det beste fra tverrfaglige evalueringer og samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse, som også er et evalueringsverktøy, til et helhetlig evalueringskonsept bygget på styringseffektivitet og kostnadseffektivitet.

Metodetriangulering er et kjennetegn ved vår tilnærming. For å få et godt evalueringsgrunnlag innhentes informasjon og data fra flere ulike kilder og undersøkelser, gjerne slik at både kvalitative og kvantitative metoder «trianguleres», eller brukes i kombinasjon. Gjennom metode­triangulering og strukturerte, forskningsbaserte analyser etablerer vi et solid og etterprøvbart evalueringsgrunnlag.

Publikasjoner under Evaluering:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR