Statistikk og empirisk analyse

Empirisk analyse og anvendt økonometri kan være gode og kraftige verktøy for å analysere økonomiske sammenhenger. Det er viktig å identifisere årsak og virkning i slike analyser, og ikke tolke korrelasjoner som en virkning. Moderne empiriske metoder legger til rette for å identifisere og kvantifisere årsakssammenhenger i dataene, blant annet ved å kontrollere for relevante forklaringsvariabler. Stikkord er paneldataøkonometri, tidsserieøkonometri og naturlige eksperimenter.

Vista Analyse behersker de metodene som er nødvendige for å gjennomføre en god empirisk analyse. Flere av våre medarbeidere har doktorgradkompetanse innen anvendt økonometri. Vi har bred erfaring med blant annet moderne kvantitative metoder på makro-, mikro-, og individnivå; strukturell modellering; prognoseanalyser; empirisk analyse i kombinasjon med geografisk data (GIS); kvalitative analyser. Vi kan velge den metoden som treffer problemstillingen best, og som trekker mest mulig informasjon ut av de tilgjengelige data – i hvert prosjekt. Hvilken metode som blir benyttet avhenger av problemstilling og tilgang på data. Enkelte ganger velger vi en av de mest avanserte metodene, andre ganger en enklere. Vi er opptatt av å grundig dokumentere bruk av valgt metode og deretter presentere resultatene lettfattelig for leseren.

Publikasjoner under Statistikk og empirisk analyse:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR