Utviklingssamarbeid

Det er av flere årsaker viktig at norsk kompetanse gjøres tilgjengelig for landene i Sør. Vista Analyse har gjennom flere år bistått ulike partnere i faglig utviklingssamarbeid. Vår innsats er primært konsentrert om miljø, klima og ren energi, men med innslag av andre tema. Mange av våre prosjekter har foregått i Kina og andre land i Asia, men vi har også erfaring fra flere afrikanske land, og fra Latin-Amerika.

| Utviklingssamarbeid
Publikasjoner under Utviklingssamarbeid:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website