Masteroppgave

Masteroppgave

Masterstudenter innen samfunnsøkonomi kan skrive masteroppgave i samarbeid med Vista. Vi kan tilby veiledning, enten knyttet til konkrete prosjekter eller generelt innenfor temaene vi jobber med. Du kan ha biveileder hos oss (du må ha hovedveileder på universitetet ditt).

For tiden har vi følgende prosjekter der det kan være mulig å skrive masteroppgave:

  • Husholdningenes verdsetting av forsyningssikkerhet for utvalgte kritiske samfunnsfunksjoner
    Det er viktig å kjenne samfunnets verdsetting av forsyningssikkerhet (fravær av strømbrudd). Informasjon om ulempen hvis et strømbrudd fører at flere samfunnsfunksjoner (f.eks. betalingsformidling, kollektivtransport og tele- og datakommunikasjon) faller ut samtidig ved et strømbrudd er viktig for å sikre en kostnadseffektiv utvikling av kraftnettet i Norge. Vi skal gjennomføre en verdsettingsundersøkelse for å tallfeste slike kostnader.
  • Regional generell likevektsmodell NOREG
    Vi har et flerårig forskningsprosjekt der vi videreutvikler den regionale generelle likevektsmodellen NOREG. En masteroppgave kan enten være en politikkanalyse vha. modellen eller en økonometrisk oppgave som bidrar til å forbedre modellen. I 2021-2022 skal vi ha spesielt søkelys på problemstillinger knyttet til offentlig sektor. Les mer om NOREG her.

Ta kontakt med Orvika Rosnes om du ønsker mer informasjon.

Stipend til Masteroppgave

Du har også mulighet til å søke stipend til masteroppgaven. Dette gjelder masteroppgaver som skal leveres høst 2021 og vår 2022. Det tildeles to til tre stipender, hver på 20 000 NOK, til masteroppgaver med relevante problemstillinger. I tillegg tilbyr vi veiledning til masteroppgaven (biveileder – du må ha hovedveileder på universitetet ditt) og kontorplass i et miljø med høy faglig kvalitet.

Søknad sendes innen 1. mai til Herman Ringdal og bør inneholde CV, karakterutskrift og en kort prosjektskisse (overordnet tema til masteroppgaven, mulig problemstilling og eventuelt metode). Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon, enten via e-post herman.ringdal@vista-analyse.no eller telefon 473 92 900.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR