Anbud eller egenregi? Viktigheten av konkurranse og incentiver

Oslo, 16.11.2022

Kommunekonsult AS har på oppdrag av sin eier, Fagforbundet, gitt noen kommentarer til vår rapport om anbud eller drift i egenregi av kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Vår rapport kan du lese her.

Hovedkritikken mot vårt arbeid går på at Kommunekonsult mener at vi legger for mye vekt på konkurranse og incentiver. Det er helt riktig at vi legger vekt på konkurranse og incentiver.

Vi har skrevet et tilleggsnotat som utdyper våre resonnementer knyttet til konkurranse og incentiver, og dette finner du her. Som vi skriver i avsnitt 2 av dette notatet, vil en faglig analyse av problemstillingen anbud eller egenregi, måtte vektlegge viktigheten av konkurranse og incentiver. Det ligger mange års forskningen på betydning av eierskap, kontraktstyring og konkurranseutsetting som støtter opp om vår tilnærming og analyser.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR