Evaluering av soning med elektronisk kontroll

Oslo, 11.05.2016

Vista Analyse har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Rapporten bekrefter at EK oppleves som en streng og krevende straffereaksjon. Ordningen virker positivt på tilbakefall til ny kriminalitet og er en god løsning for den domfeltes nærmeste familie. Evalueringen konkluderer med at ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom sammenlignet med soning i fengsel på lavere sikkerhetsnivå.

Les mer om saken på justisdepartementet sine sider.
Last ned rapporten.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR