Ingen går i fakkeltog for pleie og omsorg

Oslo, 13.08.2019

Kommunale helse- og omsorgstjenester behandler stadig sykere brukere og mer komplekse tilstan- der. Kommunene erfarer at behovene øker innenfor alle aldersgrupper. Samtidig har kommunene store utfordringer med å rekruttere og beholde nødvendig fagkompetanse som sykepleiere og spesi- alsykepleiere. I rapporten «Ingen går i fakkeltog for helse og omsorg» viser vi deler av utfordringsbildet kommunene står i i dag og framover. «Plutselig er det over oss – vi hadde trodd at økningen først skulle slå skikkelig til fra 2020-2025». Rapporten drøfter både årsaker til situasjonen kommunene står i og løsninger for å sikre likeverdig helsetjenester nå og i framtiden.

Les rapporten her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR