Ny rapport: Kartlegging av transport for eldre

Oslo, 10.08.2022

På vegne av Helsedirektoratet har Vista Analyse kartlagt transportløsninger som er tilgjengelig for eldre og hvordan de fungerer. Vi har vurdert transporttilbud og -løsninger mot eldres transportbehov, og peker også på mulige løsninger for fremtiden.

Vi finner at dagens offentlige transporttilbud for eldre på langt nær dekker eldres transportbehov for å få gjennomført daglige gjøremål overalt i landet. Utfordringen er størst i distriktene. Kun 7 prosent av eldre i de minst sentrale kommunene benytter kollektivt transporttilbud for å handle, mens 80 prosent kjører selv i privat bil og 12 prosent blir kjørt av andre.

Ettersom privatbil er det mest brukte transportmidlet for eldre, kan tap av muligheten for å selv kjøre bil, eller bli kjørt av andre, føre til tap av fleksibilitet og utestenging fra deltagelse på aktiviteter og sosiale møteplasser om det ikke finnes alternative transportmuligheter. Undersøkelsen vår viser at utfordringer med å kjøre bil på egenhånd øker med alder.

På tross av manglende transporttilbud svarer et klart flertall (91 prosent) av de eldre at de aldri eller sjelden er forhindret fra å utføre sine hverdagslige gjøremål på grunn av at de ikke har transport. Dette er stort sett de samme som oppgir at de kjører bil, går eller bor i sentrale områder der kollektivdekningen er god. Blant de som oppgir at de er forhindret fra å utføre sine hverdagslige gjøremål, oppgir 23 prosent at de ikke kjører bil.

Funnene fra vår utredning viser at mobilitet og tilgang til transport er viktig for at eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme og klare seg selv. Der hvor det ikke finnes relevante eller alternative transporttilbud vil konsekvensen av bortfallet av muligheten til å kjøre bil selv eller bli kjørt av andre være størst. Funnene fra utredningen har implikasjoner utover utforming av transportløsninger og understreker hvor viktig det er med en samordnet bolig- og transportplanlegging i planprosesser.

Funnene fra rapporten skal legges frem på Arendalsuka tirsdag 16. august. Programoversikt og link til streaming av foredraget finnes her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR