Wikimedia Commons: Kate Holt/AusAID

Ny rapport om klimaforsikring i utviklingsland

Oslo, 17.10.2023

Vista Analyse og CICERO har fått i oppdrag av Norad å svare på overordnede spørsmål om forsikringsordninger spesielt rettet mot effektene av klimaendringer i Afrika sør for Sahara. I rapporten diskuterer vi blant annet om det er et økonomisk grunnlag for slike værrelaterte forsikringsordninger, utfordringer knyttet til atferdsrisiko ("moral hazard") og hvilke modeller som er best egnet for subsidiering av klimaforsikring i utviklingsland. Vi beskriver også sentrale aktører i klimaforsikringsmarkedene, som African Risk Capacity (ARC).

Vi finner at katastroferisiko best håndteres av en kombinasjon av forskjellige finansielle og ikke-finansielle instrumenter og kan ikke alene bestå av forsikring. Forsikring har liten utbredelse i utviklingsland og er bare en del av et større system av finansielle produkter som bør brukes i kombinasjon i en lagdelt tilnærming til risikohåndtering. Når man subsidierer forsikringsordninger, bør givere være oppmerksomme på denne lagdelte konteksten. Klimaforsikringsordninger i utviklingsland er vanligvis ikke lønnsomme for privat sektor og er avhengig av subsidier. Selv forsikringsselskaper i rike land varsler om problemer med å forsikre katastrofeutsatte husholdninger i møte med hyppigere, alvorligere og mer uforutsigbart ekstremvær.

Bruken av værrelaterte forsikringsordninger i utviklingsland kan potensielt redusere atferdsrisiko, særlig hvis disse har en parametrisk innretning som knytter utbetaling til en forhåndsdefinert indeks (for eksempel mengde nedbør). Forsikringsordninger tilbyr et alternativ og et supplement til humanitær nødhjelp. ARC, for eksempel, vektlegger nasjonal risikoeierskap, som gjør det lettere for regjeringer å håndtere katastroferisiko før katastrofen inntreffer. Denne tilnærmingen har som mål å redusere behovet for giverstøtte over tid.

Prosjektet har blitt utført av Andreas Hoel-Holt og Haakon Vennemo hos Vista Analyse, og Sofie Skjeflo hos CICERO.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR